Obvody a obsah - písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:564.93 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků z tématického celku obvody a obsahy pravoúhlých čtyřúhelníků. Tvoří jej dvě ekvivalentní sady otevřených testových úloh, zaměřených na převody jednotek, výpočet obvodu a obsahu obrazce tvořeného pravoúhlými čtyřúhelníky, úloha na výpočet délky strany při známém obsahu a délce jedné strany a aplikační slovní úloha na výpočet obsahu obdélníka. K oběma sadám úloh jsou k dispozici správná řešení.