Obvod nepravidelných geometrických útvarů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:230.91 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál pro žáky 5. ročníku je zaměřený na procvičování určování obvodu u nepravidelných geometrických útvarů. Žáci by měli být schopni vyvodit obvod logickou cestou. Mimo to, jsou zde i úlohy na porovnávání obvodů a určování ve čtvercové síti. Materiál obsahuje 4 cvičení, ale ta jsou obsáhlá a budou pro děti pravděpodobně i zajímavá. Neobsahuje řešení.