Obsah trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:517.12 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list k upevnění a procvičení celku obsah trojúhelníka. Obsahuje typově shodné úlohy s různými trojúhelníky (ostroúhlý, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý a tupoúhlý). Žák vždy nejprve změří potřebné délky a následně vypočítá obsah trojúhelníku alespoň dvěma různými způsoby. Porovnáním výsledků a nalezením příčin případného rozdílu ve výsledcích se u žáků aktivně upevňuje znalost vzorců pro výpočet. Pracovní list zároveň procvičuje a upevňuje přesnost měření pomocí pravítka. Materiál je pěkně graficky zpracován.

Součástí materiálu není autorské řešení.