Obsah trojúhelníku pro bystré hlavy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:398.47 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičení znalostí z tematického celku trojúhelník. Dle názvu materiálu je určen pro "chytré hlavy", materiál je nicméně určen pro běžného žáka, kterého položené otázky přimějí k přemýšlení, nikoliv jen k mechanickému dosazení do vzorce. 

V první sadě úloh mají žáci porovnat obsahy tří různých trojúhelníků (ostro, pravo a tupoúhlého), které mají stejnou délku strany a výšky na tuto stranu.

Ve druhé úloze obdobně žáci pracují s dvěma trojúhelníky, které mají menší stranu a větší výšku nebo opačně, a to ve stejném poměru. Opět žáci vyvozují, že obsahy obou trojúhelníků budou shodné.

Ve třetí úloze dopočítávají délku strany z obvodu trojúhelníku a poté počítají obsah.

Úlohy užité v materiálu jsou zajímavě zadané a originální, nicméně nekvalitní forma materiálu hodnotu materiálu velmi snižuje.

Součástí materiálu jsou správná autorská řešení.

Kvůli nevalné kvalitě a nečitelnosti nedoporučujeme k použití.