Obsah rovnoběžníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:80.5 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku obsah rovnoběžníku. V první části materiálu jsou připomenuty pojmy obsah, jednotky obsahu a převody jednotek obsahu. Druhá část materiálu se zaměřuje na rovnoběžníky, definuje pojem rovnoběžník, připomíná základní typy rovnoběžníků a vzorce pro výpočet jejich obsahu. V materiálu je vzorec pro obsah rovnoběžníku odvozen pomocí převedení rovnoběžníku na obdélník manipulací s trojúhelníkem. V poslední části materiálu žáci samostatně procvičují vzorce pro obsah a obvod rovnoběžníku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.