Obsah lichoběžníku - slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:394.35 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičení látky obsah lichoběžníku. Má podobu pracovního listu, obsahujícího dvě aplikační slovní úlohy, ve kterých mají žáci vypočítat obsah lichoběžníku a s ním dále pracovat při výpočtu ceny materiálu za dřevěné obložení této plochy a spotřebu laku na jeho nalakování. Materiál se v dobré víře snaží propojit tematický celek s reálnou situací, nicméně kontext, do kterého je situace zasazena je velmi nerealistický nebo alespoň málo realitě přiblížený. Materiál je pro zvýšení přitažlivosti a čtivosti doplněn ilustračními obrázky, které ale situaci neozřejmují, naopak první obrázek je pro čtenáře spíše matoucí.

Po obsahové stránce není materiál příliš inovativní, žák pouze dosadí do vzorce pro obsah a připočte k získané hodnotě jednu desetinu, ve druhé úloze pak trojčlenkou spočítá množství laku.

Součástí materiálu je vzorové autorské řešení, takže by materiál mohl sloužit k samostatnému procvičování, nicméně k širšímu užití jej nedoporučujeme.