Obsah čtverce a kosočtverce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:349.07 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku čtverec, kosočtverec. Obsahuje tři různorodé úlohy, první je triviální - zápis vzorce pro výpočet obsahu čtverce a kosočtverce. V úloze 2 mají žáci narýsovat čtverec o dané délce strany a kosočtverec s danou délkou strany a úhlopříčky. Ve třetí úloze žáci počítají obsah těchto dvou sestrojených čtyřúhelníků. Obsahově jde o velmi chudý materiál, úlohy jsou triviální, bez nápadu a přidané hodnoty.

Součástí materiálu jsou autorská řešení úloh, uvedené řešení úlohy dvě neodpovídá zadání. V řešení je místo čtverce vyznačen obdélník, místo kosočtverce kosodélník a místo úhlopříčky výška.

Nedoporučujeme k užití.