Oblouková stupňová míra

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:448.73 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k samostatnému procvičování celku velikost úhlu v obloukové a stupňové míře. Pracovní list obsahuje základní typové příklady celku, tedy porovnávání velikostí různě zadaných úhlů, převody z obloukové míry na stupňovou a opačně zpaměti i s použitím kalkulačky. Součástí materiálu je i správné řešení úloh.