Objem a povrch

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:182.7 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je dle autora určen k procvičení látky objem a povrch těles (konkrétně objem a povrch krychle a kvádru). Prezentace obsahuje kromě úvodu pouze dvě zadání, jedno k výpočtu objemu a povrchu krychle, druhé k výpočtu povrchu a objemu kvádru. Zadání jsou ve formě početního příkladu, nejde ani o aplikační úlohu, ani o jakkoliv jinak zajímavě zadanou úlohu. Podobné prezentace není důvod ve výuce použít. 

Součástí jedné úlohy je správné řešení.