Obecná a středová rovnice paraboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:695.57 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o obecném a středovém tvaru rovnice paraboly.

Hned úvodem autorka uvedla středový tvar analytického vyjádření paraboly, aby pokračovala na ukázkovém příkladu převodu středové rovnice paraboly na obecnou rovnici.

Další ukázkově vyřešený příklad je následně věnován převodu obecné rovnice paraboly na středovou rovnici, včetně konstrukce paraboly.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 6 úlohbez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.