NSN, NSD (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:544.6 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě (Daltonského) pracovního listu je určen k procvičení látky dělitelnost. Materiál obsahuje celkem devět rozmanitých úloh zaměřených na určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. Zadání části úloh je netradiční a vyžaduje od žáků kromě aplikace naučených postupů také vlastní úvahu jak úlohu řešit. Součástí materiálu jsou také slovní aplikační úlohy, včetně bonusové úlohy pojaté jako detektivní příběh. Forma zadání podporuje a zvyšuje motivaci žáků.

Součástí materiálu je správné řešení, materiál tedy lze použít i k samostatné práci žáků s možností kontroly správnosti výsledků, případně jako náplň suplované hodiny.