Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:202.19 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je autorkou označe jako pracovní list zabývající se vztahy mezi goniometrickými funkcemi.

V první části autorka použila dva citáty jejichž autory lze vyluštit pomocí správného vyřešení dvou úkolů.

V prvním úkolu autorka vytvořila tabulku goniometrických funkcí, přičemž výsledkům odpovídají určitá písemena, která po správném vyplněním dávají jméno autora prvního citátu.

Ve druhé úkolu autorka vytvořila 17 rovnic, přičemž ty, které jsou pravdivé odpovídají určitým písmenům, které dávají jméno autora druhého citátu.

V prvních úkolu jsem chybu nenalezl. Ve druhém úkolu se nachází dvě rovnice, jejichž řešení autorka nemá správně (jedná se o 4. a 12. rovnici).

Pozitivem je, že v závěru materiálu autorka napsala správná jména autorů citátů.

Po opravení chyb je možné materiál využít při výuce.