Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Vektor v rovině

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:229 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je zaměřen na téma vektor v rovině. Materiál obsahuje celkem pět různorodých úloh se zaměřením na určování souřadnic vektoru, určování velikosti vektoru, grafické znázornění vektoru a určování odchylky vektorů. Materiál je uveden motivačním textem s tajenkou, vyřešení jednotlivých úloh vede řešitele k postupnému odhalovaní tajenky.

Materiál v některých verzích textových editorů obsahuje formální nedostatky, bránící správnému porozumění některým úlohám.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.