Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Variace, permutace, kombinace

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:241.97 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je zpracován formou pracovního listu se slovními úlohami zaměřenými na výpočty kombinací, variací a permutací. Pracovní list je uveden matematickým vtipem s tajenkou, dokončení vtipu žáci zjistí správným vyřešením jednotlivých úloh. Úlohy v pracovním listu jsou zaměřeny na problematiku z prostředí dětem blízkého - letního tábora, což zvyšuje atraktivitu úloh pro žáky.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.