Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Úpravy algebraických výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:342 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu obsahuje sérii cvičení různé složitosti se zaměřením na úpravu výrazů a stanovování podmínek, za kterých je výraz definován. Celý pracovní list je koncipován tak, že správné výsledky příkladů postupně odhalují tajenku, která je součástí citátu v úvodu dokumentu. 

Součástí materiálu je správné řešení, materiál lze tedy využít i pro domácí přípravu žáků s možností samokontroly.