Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Stereometrie

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:240.74 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je autorkou určen pro opakování či procvičování učiva týkajícího se stereometrie (metrických vlastností těles).

Jako úvodní motivaci autorka zvolila nedokončený vtip.

Hlavní část materiálu jsou čtyři úlohy, které jsou z části provázané a týkají se možné reálné situace (výroba pískoviště) a dalších dvou provázaných úloh. Je škoda, že poslední dvě úlohy jsou tak trochu mimo ty ostatní (doporučuji malinko pozměnit zadání).

Závěrem autorka uvedla správné výsledky.

Obtížnost úloh je spíše nižší a je možné je použít i na ZŠ.

Je škoda, že autorka neuvedla podrobnější řešení úloh.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro využití ve výuce.