Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Rovnice a nerovnice s faktoriály a kombinačními čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.43 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Mateiál má sloužit "k zopakování či procvičování rovnic a nerovnic s faktoriály a kombinačními čísly".

Úlohy jsou přiměřeně náročné a vhodné na řešení během jedné vyučovací hodiny.

K motivaci studentů má sloužit úvodní text, tj. nedokončený vtip, jehož dokončení je závislé na vyřešení šesti úloh.

V závěru materiálu je také uvedeno autorské řešení všech šesti úloh.