Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Řešení pravoúhlého trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:253.78 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál sama autorka označila jako pracovní list určený pro zopakování či procvičení učiva z okruhu vlastností pravoúhlého trojúhelníku.

Jako motivace byl použit text, ve kterém bylo vynecháno 6 slov (tajenek), které je potřeba získat (vyluštit) pomocí vyřešení následných šesti úloh.

Úlohy jsou zaměřeny na Pythagorovu větu a na goniometrické funkce.

V závěru uvedené výsledky jsou správné.

Jako negativum se mi jeví zanedbávání typografických pravidel.

Domnívám se, že po úpravě je materiál vhodný do výuky.