Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Řešení obecného trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:237.15 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu s tajenkou k doplnění se skládá ze šeti dílčích úloh, zaměřených na procvičení znalostí o obecném trojúhelníku. Konkrétně se jedná se o výpočet výšek, velikostí vnitřních úhlů, velikostí stran, obvod trojúhelníka, obsah trojúhelníka a poloměr kružnice opsané.

Poror: Při výpočtu velikostí výšek na strany "a" a "c" se mohou výsledky žáků lišit od uvedených kvůli různému zaokrouhlení mezivýpočtů.