Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Posloupnosti – vzorec pro n-tý člen a rekurentní vzorec

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:218.73 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je autorkou určen jako pracovní list pro zopakování či procvičování učiva týkajícího se různých způsobů zadávání posloupností.

Jako motivace je použit text, který je potřeba doplnit (vyluštit). Řešení lze získat vyřešením následujících tří úloh.

V závěru materiálu jsou uvedeny i správné výsledky.

Jediným nedostatekem je nekompatibilita s volně dostupným softwarem a je tedy pro korektní otevření souboru nutno použít Google Doc nebo Microsoft Word.

Materiál je možné hodnotit jako vhodný do výuky.