Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Počet pravděpodobnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:225.81 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál Počet pravděpodobnosti je určen pro procvičení, přičemž motivací je zde tajenka, která se vyplní právě pomocí správných výpočtů zadaných úloh.

Úlohy se zabývají klasickou pravděpodobností, pravděpodobností v reálném světě a následně i binomickým rozdělením.

Na konci materiálu jsou autorkou uvedeny správné výsledky.

Ve výsledku úlohy 2g) je chybně uvedeno číslo "3" namísto správného písmene "O".

Domnívám se, že po odstranění chyby je materiál vhodný pro využití při výuce (procvičování) učiva o pravděpodobnosti.