Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Planimetrie – plošné obrazce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:536.08 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen k procvičení látky obvody a obsahy rovinných obrazců. Má formu pracovního listu složeného ze šesti úloh zaměřených na různé rovinné obrazce, jejich vlastnosti, obvod a obsah. Materiál je zpracován nápaditě jako neúplný text s tajenkou, jejíž znění čtenář odhaluje řešením jednotlivých úloh.

Materiál bohužel vykazuje nedostatky ve formátování, které brání čitelnosti.