Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Parabola

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.02 MB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál má sloužit "k zopakování nebo procvičování základních poznatků o parabole".

K motivaci studentů má sloužit úvodní text o R. Descartovi, ve kterém jsou tři tajenky, které se vyluští pomocí správného vyřešení úloh.

V materiálu je připraveno 6 úloh s nabídku odpovědí, přičemž v závěru materiálu je uvedeno autorské řešení.

Je škoda, že materiál není vytvořen v nějakém open source programu (např. Writer) nebo ve formátu .pdf, aby při otevření ve svobodném software nedocházelo ke změně rozložení textů (např. úloha 5).