Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Mocniny s celočíselnými exponenty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:305.8 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky mocniny s celočíselnými exponenty. Pracovní list sestává ze tří větších cvičení zaměřujících se na porovnávání číselných vyjádřených pomocí celočíselných mocnin a úpravu těchto výrazů. Atraktivitu materiálu zvyšuje úvodní citát, který žáci pomocí řešení úloh doplňují.

Součástí materiálu je správné řešení, materiál lze tedy využít i pro samostatnou práci studentů s možností samokontroly.

Materiál je potřeba otvírat v MS Word, v jiném textovém editoru může dojít k chybám ve formátování dokumentu.