Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Logaritmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.91 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pracovní list slouží k zopakování či procvičení logaritmů.

V úvodu materiálu je uvedena informace o dvou pomůckách při určování logaritmů v předkalkulovských dobách. Pomůcky jsou schovány v tajenkách a je na studentech, aby pomocí správný odpovědí a řešení logaritmických rovnic, nerovnic a výrazů s logaritmy tajenku vyluštili.

V materiálu je celkem sedm nerovnic, čtyři rovnice a čtyři určení hodnoty výrazu s logaritmy.

V závěru materiálu je uvedeno autorské řešení pro ověření správnosti.