Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:247.15 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen pro procvičování logaritmických rovnic.

Materiál se skládá se ze 6 úloh se vzrůstající obtížností. Ke všem úlohám jsou uvedeny i výsledky.

Vyřešené výsledky úloh slouží (pomocí přiložené dešifrovací tabulky) k vyluštění tajenky.

 

Autor si mohl dát více záležet na grafickou úpravu rovnic. Jedinou závadu bych viděl v zadání úlohy č. 1, kde by bylo vhodné umístit součin proměnné x a závorky (x-3) do hranaté závorky, aby bylo hned patrné, co je vlastně přesně argument logaritmu.