Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.46 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen pro procvičení tematického celku Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy.

V materiálu je zadáno 6 úloh, jejichž výsledky se pomocí přiložené tabulku převádí na písmena a následně získaná slova tvoří slova do tajenky.

K úlohám jsou přidány i správné výsledky.