Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Lineární funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:222.21 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu obsahuje celkem šest slovních úloh z celku lineární funkce. Tématika slovních úloh vychází z prostředí blízkého studentům (telefonní tarif, kapesné), úlohy jsou zaměřeny na hledání předpisu lineární funkce, grafické znázornění LF a určování průsečíků se souřadnými osami. Pracovní list obsahuje jako motivační prvek v úvodu několik citátů, přičemž poslední z nich není kompletní. Pro jeho doplnění je třeba vyřešit úlohy z pracovního listu.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.