Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Grafy goniometrických funkcí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:300.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky grafy goniometrických funkcí. Má formu pracovního listu, v jehož úvodu je neúplný citát s tajenkou, kterou čtenář odhaluje správným vyřešením jednotlivých úloh. Úlohy pracovního listu jsou zaměřeny na rozpoznání různých transformací grafů goniometrických funkcí v rovině a na správné přiřazení předpisu funkce k jejímu grafu.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh i znění tajenky.