Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Graf kvadratické funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:273.07 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky kvadratická funkce. Má formu pracovního listu, v jehož úvodu se nachází dva nekompletní citáty A. Einsteina s tajenkou, jejíž znění čtenář odhaluje správným vyřešením jednotlivých úloh. První část pracovního listu je zaměřena na transformace grafu kvadratické funkce, kdy je k předloženému grafu funkce nutno přiřadit správný předpis. Ve druhé části se úlohy zaměřují na určení souřadnic vrcholu kvadratické funkce a na doplňování kvadratické funkce na čtverec. 

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.