Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Goniometrické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:252.41 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu obsahuje úlohy různé obtížnosti, zaměřené na řešení goniometrických rovnic a na vlastnosti goniometrických funkcí. Pracovní list obsahuje úvodní citát s tématem goniometrie a s tajenkou, která se řešiteli postupně odkrývá s každou správně vyřešenou úlohou. Použitý citát, který je potřeba doplnit, zvyšuje atraktivitu materiálu pro studenty.

Součástí materiálu jsou i správná řešení jednotlivých úloh i znění celé tajenky.