Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Geometrická posloupnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:242.94 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky geometrická posloupnost. Má formu pracovního listu, v jehož úvodu se nachází nedokončený matematický vtip s tajenkou, jejíž znění čtenář odhaluje správným vyřešením předložených úloh. Úlohy v pracovním listu jsou zaměřeny na vztahy mezi členy posloupnosti, výpočty n-tého člene posloupnosti, výpočet kvocientu posloupnosti. V pracovním listu jsou zařazeny i slovní úlohy, v nichž je geometrická posloupnost zasazena do rámce finanční matematiky, konkrétně složeného úročení.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.