Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Funkce lineární lomená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:231.72 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pracovní list je zaměřen na lineární lomené funkce, jejich úpravu a určování průsečíků s osami souřadnými. Celkem materiál obsahuje 5 různorodých uzavřených úloh. Materiál obsahuje v úvodu citát slavného spisovatele, ve kterém chybí některá slova. Ta lze odhalit správným řešením jednotlivých cvičení.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.