Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Exponenciální rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:206.84 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál se zaměřuje výlučně na řešení exponenciálních rovnic různé složitosti. Pracovní list je uveden citátem, obsahujícím tajenku. Správné vyřešení úloh vede k jejímu odhalení, což zvyšuje atraktivitu materiálu pro žáky.

V závěru dokumentu lze nalézt správné výsledky k jednotlivým úlohám.