Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Elipsa

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:208.97 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení látky elipsa. Materiál je uveden zajímavostmi o elipse, součástí úvodního textu je tajenka, jejíž znění čtenář zjistí správným vyřešením jednotlivých úloh. Úlohy v materiálu jsou zaměřeny na procvičení základních znalostí o elipse (definice elipsy jako množiny bodů, středový a obecný tvar rovnice elipsy, výpočet excentricity, vzájemná poloha elipsy a přímky). 

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh včetně postupu při řešení úloh i správné znění tajenky.