Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Analytické vyjádření přímky v rovině

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.97 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu je určen k procvičení tématu analytické vyjádření přímky v rovině. Obsahuje úlohy zaměřené na zjišťování souřadnic bodů, délek úseček, rovnic přímek, velikostí úhlů a úlohy orientované na další výpočty vycházející z pravidel analytické geometrie v rovině. Materiál je ozvláštněn nekompletním matematickým vtipem s tajenkou, jejíž znění čtenář může zjistit správným vyřešením jednotlivých úloh.

Součástí materiálu jsou výsledky jednotlivých úloh i znění celé tajenky.