Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Analytické vyjádření kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:239.66 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení látky analytické vyjádření kružnice v rovině. Obsahuje úlohy zaměřené na  zjištění obecné rovnice kružnice v rovině, zjištění souřadnic jejího středu a poloměru a na určování vzájemné polohy kružnice a bodu, respektive kružnice a přímky. Materiál je uveden nekompletním matematickým vtipem s tajenkou, jejíž znění čtenář může zjistit správným vyřešením jednotlivých úloh.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění tajenky.