Nestandardní matematické úlohy a problémy pro učivo matematiky na SŠ - Analytické vyjádření hyperboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.86 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:
Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení látky analytické vyjádření hyperboly v rovině. V úvodu materiálu je uveden citát s tajenkou, kterou studenti řešením úloh v pracovním listu postupně odhalují. Úlohy v pracovním listu jsou zaměřeny na určení rovnice hyberboly v obecném či středovém tvaru a dále na vyjádření základních charakteristik hyperboly (rovnice asymptot, souřadnice středu, vrcholů, ohnisek, výpočet excentricity, poloosy).
 
Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i celé tajenky.