Nerovnice – úpravy nerovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:701.44 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží objasnění rozdílu mezi ekvivalentními a důsledkovými úpravami nerovnic.“.

Úvodem se na 4 snímcích autor věnuje rozdělení úprav dle typu a shrnutí ekvivalentních úprav nerovnic.

Hlavní část materiálu zřejmě spočívá v 6 snímcích, kde autor představuje jednotlivé ekvivalentní úpravy: nahrazení výrazu rovnajícím se výrazem, záměna obou stran se změnou znaménka nerovnosti, přičtení výrazu k oběma stranám nerovnice, vynásobení obou stran shodným výrazem a umocněním obou stran.

Poslední strana je věnovaná častým chybám při řešení nerovnic.

Jako negativum vidím nedodržování typografických pravidel a chybné zápisy matematických symbolů. I grafická úprava by mohla být lepší a přehlednější.

Chyby v materiálu:

Snímek 5: Chybné roznásobení prvního členu závorky

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.