Násobení zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:189.58 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení tematického celku násobení zlomků. Pracovní list obsahuje devět rozmanitých příkladů, zaměřených na násobení zlomku přirozeným číslem, násobení zlomku zlomkem, násobení smíšených čísel, násobení zlomku desetinným číslem a určování části z celku. Součástí materiálu jsou také dvě slovní úlohy, ve kterých je tématika zlomků zahrnuta. Materiál je po formální stránce velmi pěkně zpracován, příklady jsou vhodně logicky řazeny, je ponecháno dostatek místa pro zápis řešení. Ilustrace moudré sovy zvyšuje atraktivitu materiálu a nabádá žáky k sebehodnocení.

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení. Materiál lze použít pro samostatné procvičování žáků s možností autokorekce chyb.