Násobení mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.25 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku mnohočleny. Pracovní list je uvozen krátkým poutavým textem s tajenkou, jejíž znění uživatel odhaluje řešením jednotlivých úloh. Pracovní list obsahuje celkem 12 úloh, všechny jsou zaměřené na úpravu jednodušších mnohočlenů, konkrétně na sčítání a odčítání mnohočlenů a násobení mnohočlenu jednočlenem. Ve všech úlohách je po úpravě mnohočlenu zapotřebí dosadit za proměnné konkrétní hodnoty. Všechny úlohy jsou uzavřené s jednou správnou odpovědí, součástí materiálu je správné řešení tajenky. Upravené mnohočleny před dosazením hodnot nejsou součástí kontrolního řešení.

V úloze 12 chybí v nabídce odpovědí hodnoty.