Násobení mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:347.65 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako podpora při výkladu látky násobení mnohočlenů. Materiál vysvětluje a názorně demonstruje postup při násobení dvou jednočlenů, násobení jednočlenu mnohočlenem a násobení mnohočlenu mnohočlenem. Všechny typové úlohy jsou doplněny cvičením, ve kterém si žák ověří, zda postupu při násobení správně porozuměl. Součástí každé sady cvičení jsou kontrolní správné výsledky.