Násobení desetinných čísel a jeho užití ve slovních úlohách

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:343.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku násobení desetinných čísel. Materiál obsahuje sadu úloh, zaměřených na písemné násobení desetinného čísla desetinným a dále dvě slovní úlohy s přirozenými a desetinnými čísly. Materiál obsahuje velmi pěkné nápady pro práci s desetinnými čísly, před použitím materiálu je ale třeba jej upravit. Obě slovní úlohy mají dle pokynů autorky řešit sestavením a vyřešením jednoduché rovnice (rovnic), což vzhledem k zařazení tématického celku rovnice do vyšších ročníků ve většině škol nebude možné. Obě slovní úlohy pracují cíleně s matematickou čtenářskou gramotností, žáci musí nejprve příslušné informace vyhledat v textu či přiloženém letáčku, vhodně upravit a teprve poté mohou úlohu vyřešit. V úloze, kde žáci používají letáček je datum (rok 2012), které by bylo vhodné před použitím upravit na datum aktuální a také upravit ceny dle aktuálních podmínek. Ceny v letáku jsou zapsány typograficky špatně (22,90,- správně má být 22,90), ceny s haléřovými položkami jsou diskutabilní. Využití rovnic k výpočtu v předložených úlohách nemá příliš opodstatnění.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.