Násobení desetinných a přirozených čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:253.76 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky násobení přirozených a desetinných čísel. Má podobu pracovního listu s celkem pěti různorodými sadami úloh. První sada úloh je pro žáky šesté třídy triviální, slouží zřejmě jen jako připomenutí malé násobilky. Úlohy tohoto typu řeší běžně žáci třetí třídy. Ve druhé sadě úloh žáci násobí a dělí desetinná čísla násobky čísla deset, ve třetí sadě úloh převádějí žáci údaje zadané desetinným číslem na jinou jednotku (délky, plochy, objemu i hmotnosti), čtvrtá a pátá sada úloh je zaměřena na násobení desetinných čísel, a to zpaměti nebo písemně.

Úlohy v pracovním listu jsou obtížností dosti rozdílné, pracovní list může sloužit například k diferencované práci se třídou. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.