Mocniny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.98 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku mocniny. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 7 úloh různého typu. V první úloze žáci zapisují mocninu čísla jako součin, ve druhé úloze rozhodují, zda je daný číselný výraz mocninou či ne, třetí úloha je zaměřena na výpočty mocnin celých čísel, ve čtvrté úloze žáci porovnávají mocniny podle velikosti. Pátá úloha je tvořena číselnými výrazy obsahujícími mocniny, v šesté úloze žáci rozhodují o platnosti tvrzení spojených s mocninami a v poslední úloze pak rozhodují o rovnosti či nerovnosti daných výrazů s mocninami.

Součástí materiálu je správné autorské řešení všech úloh. 

Úlohy jsou většinou velmi jednoduché, nicméně ověří většinu základních nezbytných znalostí a pravidel, která u mocnin platí. Materiál lze díky přiloženému řešení využít k práci v hodinách i k samostatné domácí přípravě.