Mocniny s celým a přirozeným mocnitelem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:900.1 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem jsou uvedeny tři opakovací otázky. V další části následuje podpora výkladu učiva týkající se mocnin s přirozeným a celým mocnitelem. Příklady jsou poměrně podrobně ukázkově vyřešeny. V závěru jednotlivých částí autor ještě uvedl několik úloh pouze s výsledky, kterou jsou určeny pro samostatné procvičování.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a většinou i správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné záměny „ . “ a „ × “, drobné problémy s animacemi (16. snímek) a absence oddělovače tisíců (2. úloha na 18. snímku). Větším nedostatkem je chybný mezikrok u první úlohy na 18. snímku.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce i přes výše uvedené nedostatky, které by bylo vhodné před použitím odstranit.