Mocninné funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:672.22 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování tematického celku vlastnosti mocninných funkcí.

Na úvodní stránce je zaveden pojem mocninná funkce, přičemž na dalších stránkách následují ukázky grafů funkcí, které se liší exponenty (záporný, kladný, sudý, lichý a jejich kombinace).

Po úvodu jsou zařazeny dvě úlohy na načrtnutí grafu funkce a dvě úlohy na grafické řešení nerovnic s mocninami.

Autor neopomenul ani úpravu mocniny odmocnin. Těm jsou věnovány úlohy 3 a 4.

Kromě překlepu v úloze 4 (záměna proměnné b za proměnnou x) jsou úlohy správně a poměrně podrobně vyřešeny.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.