Množiny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:105.17 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě rozsáhlejšího textového dokumentu je určen pro studenty se sluchovým postižením. Materiál obsahuje podrobný výklad tématu množiny a základními množinové operace. V závěru dokumentu je zařezen krátký test k ověření znalostí nabytých studiem materiálu. Materiál obsahuje formální nedostatky, v dokumentu se vyskytuje nekonzistentní značení, nevhodné členění textu a nestandardní symboly.