Množiny, operace s množinami

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:708.1 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V závěru materiálu autor uvedl dvě úlohy (Př. 8 a Př. 9), které jsou určeny pro samostatnou práci žáků.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat snad jen chybný slovosled u definice doplňku množiny.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce.