Mnohostěny, vrcholová posloupnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:132.61 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k zafixování a procvičení látky mnohostěny. Materiál tvoří pracovní list, ve kterém je vysvětlen pojem vrcholová posloupnost, vysvětlení je pro lepší srozumitelnost doplněno třemi příklady. Nosnou částí materiálu je vyplňování tabulky počtu hran, vrcholů, stěn a typu vrcholové posloupnosti vybraných mnohostěnů (Platónských těles). Studenti dle instrukcí v pracovním listu pracují s modely těles, které napomáhají lepší představě o tělese a umožní zapojení více smyslů do procesu učení. Originální zadání materiálu aktivizuje studenty a vede je k novému pohledu na mnohostěny.

Součástí materiálu je správné řešení - vyplněná tabulka. V materiálu není zmíněno, že mnohostěny v tabulce patří mezi Platónská tělesa, což by materiál mohlo dále obohatit.